Najnowsze artykuły

Koszty utrzymania mieszkania po rozwodzie

| |

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sąd w orzeczeniu rozwiązującym związek małżeński może orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków. Jednak na zgodny wniosek stron sąd odstępuje od orzekania w tej kwestii. Wniosek... Więcej...

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

| |

W życiu zdarzają się różne sytuacje, które mogą w dużym stopniu utrudnić, a czasem wręcz uniemożliwić sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Pojawia się problem, gdy nie jesteśmy w stanie wykonać pewnych narzuconych nam... Więcej...

Nagrania rozmów jako dowód w sprawie rozwodowej

|

W czasach dynamicznego postępu technologicznego oraz wzrastającej liczby prowadzonych w sądach spraw o rozwód, wyłoniło się dość istotne pytanie o możliwość wykorzystywania jako dowód w sprawie potajemnie utrwalonych na nagraniach rozmów, w tym... Więcej...

Domniemanie ojcostwa. Czy można mu zaprzeczyć?

|

Czym jest domniemanie ojcostwa W istniejącym porządku prawnym istnieje domniemanie, że dziecko urodzone w czasie trwania małżeństwa czy też przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, pochodzi od męża matki dziecka... Więcej...

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – przesłanki i skutki

|

Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najdalej idącą formą ingerencji w prawa rodzicielskie, stosowaną przez sąd opiekuńczy wyłącznie ze względu na dobro dziecka w ściśle określonych przepisami prawa przypadkach, a mianowicie... Więcej...