Najnowsze artykuły

Zarządzenia opiekuńcze przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

| |

Czym są zarządzenia opiekuńcze? Zarządzenia opiekuńcze stanowią swego rodzaju środki zaradcze, stosowane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (zawinionych lub niezawinionych przez rodziców) przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Sąd rodzinny zobowiązany jest do wydania zarządzeń opiekuńczych... Więcej...

Zaspokajanie potrzeb rodziny

| |

Zawarcie związku małżeńskiego przynosi dla małżonków nie tylko korzyści w wielu aspektach życia, ale również nakłada na nich zakreślone w ustawie obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest zaspokajanie potrzeb założonej przez nich rodziny.... Więcej...

Ojcostwo względem dziecka poczętego metodą in vitro

| |

Dla par niezdolnych do poczęcia dziecka w sposób naturalny, metoda in vitro, poza adopcją, stanowi jedyną szansę na posiadanie dziecka. Do zapłodnienia w sposób sztuczny może dojść nasieniem partnera/męża kobiety będącej dawcą komórki... Więcej...

Wzajemna reprezentacja małżonków

| |

Czy w chwili zawarcia związku małżeńskiego mamy prawo działać w imieniu drugiego małżonka? Jakie czynności możemy podejmować w jego imieniu i czy do tych czynności potrzebujemy pełnomocnictwa? Na te pytania uzyskają Państwo odpowiedzi... Więcej...

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

| |

Podstawową zasadą prawa rodzinnego jest zasada równych udziałów w majątku wspólnym małżonków. Oznacza to, że w przypadku ustania wspólności majątkowej czy to na skutek rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa, czy też może w wyniku... Więcej...

Nakaz wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka

| |

  Nasz ustawodawca przewidział możliwość, zgodnie z którą małżonek może wnieść wniosek o nakaz wypłaty do jego rąk wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka. Taka sprawa może zostać zainicjowana, jeżeli jeden z małżonków pozostających we... Więcej...