Najnowsze artykuły

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

| |

Podstawową zasadą prawa rodzinnego jest zasada równych udziałów w majątku wspólnym małżonków. Oznacza to, że w przypadku ustania wspólności majątkowej czy to na skutek rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa, czy też może w wyniku... Więcej...

Nakaz wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka

| |

  Nasz ustawodawca przewidział możliwość, zgodnie z którą małżonek może wnieść wniosek o nakaz wypłaty do jego rąk wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka. Taka sprawa może zostać zainicjowana, jeżeli jeden z małżonków pozostających we... Więcej...

Egzekucja kontaktów z dzieckiem

| |

Orzeczenie przez Sąd o sposobie realizowania kontaktów z dzieckiem, którego rodzice żyją w rozłączeniu, ma przede wszystkim na celu ustabilizowanie położenia dziecka oraz zagwarantowanie mu prawa do styczności z obojgiem rodziców. Analogiczną rolę... Więcej...

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

| |

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce małżeństwo może zostać zawarte przez kobietę i mężczyznę. Jak każdy z nas wie, aby doszło do zawarcia małżeństwa, obie strony muszą złożyć oświadczenie o chęci wstąpienia w... Więcej...