Najnowsze artykuły

Unieważnienie małżeństwa

| |

Unieważnienie małżeństwa jest jedną z możliwości zakończenia istnienia związku małżeńskiego. Po unieważnieniu małżeństwa w świetle prawa będzie ono postrzegane jakby nigdy nie istniało. Z wnioskiem o unieważnienie małżeństwa mogą wystąpić małżonkowie, jak i... Więcej...

Zmiana wysokości zasądzonych alimentów

| |

Na podstawie przepisów prawa rodzice mają obowiązek spełniania obowiązku alimentacyjnego względem dzieci. Obowiązek ten nie tylko związany jest z ponoszeniem utrzymania dziecka, ale zapewnienie mu wszelkich potrzeb niezbędnych do rozwoju. W chwili, gdy... Więcej...

Uznanie ojcostwa

| |

Wiele dzieci rodzi się w trackie trwania nieformalnych związków, wtedy też, aby ojcostwo partnera matki zostało uznane, musi on złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Złożenie takiego oświadczenia jest również niezbędne, gdy przestaje istnieć... Więcej...

Podział majątku w związku nieformalnym

| |

Coraz więcej osób decyduje się na wspólne życie w nieformalnym związku tzw. konkubinacie. Co do zasady każdy z partnerów w trakcie istnienia związku nabywa rzeczy, które wchodzą w jego majątek osobisty oraz zarabia... Więcej...

Czym jest rodzicielska władza naprzemienna?

| |

Jednym z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego, jest rozstrzygnięcie przez sąd o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Jeszcze do niedawna zasadą było, że dziecko po rozwodzie rodziców pozostaje przy jednym z... Więcej...

Koszty utrzymania mieszkania po rozwodzie

| |

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sąd w orzeczeniu rozwiązującym związek małżeński może orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków. Jednak na zgodny wniosek stron sąd odstępuje od orzekania w tej kwestii. Wniosek... Więcej...