Najnowsze artykuły

Egzekucja kontaktów z dzieckiem

| |

Orzeczenie przez Sąd o sposobie realizowania kontaktów z dzieckiem, którego rodzice żyją w rozłączeniu, ma przede wszystkim na celu ustabilizowanie położenia dziecka oraz zagwarantowanie mu prawa do styczności z obojgiem rodziców. Analogiczną rolę... Więcej...

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

| |

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce małżeństwo może zostać zawarte przez kobietę i mężczyznę. Jak każdy z nas wie, aby doszło do zawarcia małżeństwa, obie strony muszą złożyć oświadczenie o chęci wstąpienia w... Więcej...

Kontakty dziadków z wnukami

| |

W dzisiejszym artykule zajmiemy się problematyką kontaktów dziadków z wnukami. Życie pisze bowiem najróżniejsze scenariusze, w tym niejednokrotnie zdarzają się sytuacje utrudniania czy wręcz uniemożliwiania dziadkom przez rodziców dziecka kontaktu z wnukiem/wnukami. Najczęściej... Więcej...

Podział majątku wspólnego w czasie trwania małżeństwa

| |

Powszechnie przyjmuje się, że podział majątku wspólnego małżonków może zostać dokonany dopiero po orzeczeniu rozwodu. Przekonanie to podyktowane jest, jak się wydaje, wciąż niskim stopniem świadomości o dopuszczalności zawierania majątkowych umów małżeńskim i... Więcej...

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

| |

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy z rodziców ma obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania swoich dzieci. Wbrew powszechnemu przekonaniu obowiązek ten nie kończy się z ukończeniem osiemnastego roku życia ani z zakończeniem edukacji przez dziecko. Co... Więcej...