Najnowsze artykuły

Kontakty dziadków z wnukami

| |

W dzisiejszym artykule zajmiemy się problematyką kontaktów dziadków z wnukami. Życie pisze bowiem najróżniejsze scenariusze, w tym niejednokrotnie zdarzają się sytuacje utrudniania czy wręcz uniemożliwiania dziadkom przez rodziców dziecka kontaktu z wnukiem/wnukami. Najczęściej... Więcej...

Podział majątku wspólnego w czasie trwania małżeństwa

| |

Powszechnie przyjmuje się, że podział majątku wspólnego małżonków może zostać dokonany dopiero po orzeczeniu rozwodu. Przekonanie to podyktowane jest, jak się wydaje, wciąż niskim stopniem świadomości o dopuszczalności zawierania majątkowych umów małżeńskim i... Więcej...

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

| |

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy z rodziców ma obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania swoich dzieci. Wbrew powszechnemu przekonaniu obowiązek ten nie kończy się z ukończeniem osiemnastego roku życia ani z zakończeniem edukacji przez dziecko. Co... Więcej...

Sądowe ustalenie ojcostwa

| |

Sądowe ustalenie ojcostwa jest jednym ze sposobów, obok uznania ojcostwa (o którym pisaliśmy już na naszym blogu), na formalne ustalenie ojcostwa względem dziecka. Konieczność wystąpienia z pozwem o ustalenie ojcostwa zachodzi najczęściej w... Więcej...

Alimenty z funduszu alimentacyjnego

| |

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzic ma względem swojego dziecka obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek alimentacyjny. Obowiązek ten nie oznacza, że rodzice mają wypłacać określoną kwotę pieniędzy dla dziecka, a ponosić jego... Więcej...