Najnowsze artykuły

Alimenty z funduszu alimentacyjnego

| |

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzic ma względem swojego dziecka obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek alimentacyjny. Obowiązek ten nie oznacza, że rodzice mają wypłacać określoną kwotę pieniędzy dla dziecka, a ponosić jego... Więcej...

Rozwiązanie przysposobienia

| |

Zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający mają prawo żądać rozwiązania przysposobienia. Jednak, aby sąd rozwiązał przysposobienie muszą zostać spełnione przesłanki ustalone przez ustawodawcę. Przesłanki usprawiedliwiające rozwiązanie przysposobienia Zgodnie z judykaturą ustawodawca przewiduje jedynie dwie... Więcej...

Eksmisja małżonka

| |

Często rozwód nie rozwiązuje problemów małżonków, a nawet je potęguje, w szczególności gdy strony zamieszkiwały razem, a zajmowane mieszkanie pojmowały jako wspólne. Przykładowo mieszkanie należało do majątku odrębnego jednego z małżonków, ale przez wiele... Więcej...

Długi małżonków a rozwód

| |

Często zdarza się tak, że współmałżonkowie zaciągają wspólne zobowiązania. Najczęściej są to pożyczki lub kredyty. Przypływ gotówki pochodzących z takiej umowy pozwala na zakup potrzebnych rzeczy. Spłata natomiast jest ratalna i nie obciąża... Więcej...

Unieważnienie małżeństwa

| |

Unieważnienie małżeństwa jest jedną z możliwości zakończenia istnienia związku małżeńskiego. Po unieważnieniu małżeństwa w świetle prawa będzie ono postrzegane jakby nigdy nie istniało. Z wnioskiem o unieważnienie małżeństwa mogą wystąpić małżonkowie, jak i... Więcej...

Zmiana wysokości zasądzonych alimentów

| |

Na podstawie przepisów prawa rodzice mają obowiązek spełniania obowiązku alimentacyjnego względem dzieci. Obowiązek ten nie tylko związany jest z ponoszeniem utrzymania dziecka, ale zapewnienie mu wszelkich potrzeb niezbędnych do rozwoju. W chwili, gdy... Więcej...