Uznanie za zmarłego jako przyczyna ustania małżeństwa

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wśród przepisów dotyczących ustania małżeństwa reguluje nie tylko instytucję rozwodu, ale także m.in. kwestię wpływu uznania jednego z małżonków za zmarłego na zawarte małżeństwo. Najogólniej rzecz ujmując, w takim przypadku przyjmuje się, że małżeństwo małżonka uznanego … Dalej…

Separacja i jej skutki

Separacja jest instytucją prawną niezależną od rozwodu. Daje ona małżonkom możliwość uregulowania szeregu kwestii osobistych i majątkowych związanych z rozkładem ich pożycia małżeńskiego. Separacja w przeciwieństwie do rozwodu nie powoduje jednak ustania małżeństwa. Jest ona zatem przeznaczona dla tych spośród … Dalej…

Czynności wymagające zgody drugiego małżonka

Zawarcie związku małżeńskiego wprowadza w życie małżonków wiele zmian. Często jest to zmiana nazwiska, miejsca zamieszkania, ale również przybycie obowiązków. Jednym z takich obowiązków narzuconych przez ustawodawcę jest wspólne działanie małżonków przy niektórych czynnościach. Obowiązek ten oznacza, że małżonek dokonujący którejkolwiek czynności … Dalej…

Zaspokajanie potrzeb rodziny

Zawarcie związku małżeńskiego przynosi dla małżonków nie tylko korzyści w wielu aspektach życia, ale również nakłada na nich zakreślone w ustawie obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest zaspokajanie potrzeb założonej przez nich rodziny. Co kryje się za tym zagadnieniem i … Dalej…