Kontakty dziadków z wnukami

W dzisiejszym artykule zajmiemy się problematyką kontaktów dziadków z wnukami. Życie pisze bowiem najróżniejsze scenariusze, w tym niejednokrotnie zdarzają się sytuacje utrudniania czy wręcz uniemożliwiania dziadkom przez rodziców dziecka kontaktu z wnukiem/wnukami. Najczęściej ma to miejsce na skutek rozstania rodziców … Dalej…

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa jest jedną z możliwości zakończenia istnienia związku małżeńskiego. Po unieważnieniu małżeństwa w świetle prawa będzie ono postrzegane jakby nigdy nie istniało. Z wnioskiem o unieważnienie małżeństwa mogą wystąpić małżonkowie, jak i inne zainteresowane osoby takich jak: rodzice, opiekunowie … Dalej…

Koszty utrzymania mieszkania po rozwodzie

wpis w: Koszty, Przebieg i koszty, Teksty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sąd w orzeczeniu rozwiązującym związek małżeński może orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków. Jednak na zgodny wniosek stron sąd odstępuje od orzekania w tej kwestii. Wniosek taki składany jest najczęściej, gdy jeden z małżonków … Dalej…

Zwolnienie od kosztów sądowych

wpis w: Przebieg i koszty, Teksty

Jak wskazaliśmy w artykule o kosztach sądowych, sprawa rozwodowa zasadniczo pociąga za sobą konieczność poczynienia wydatków. Małżonek rozważający wniesienie pozwu rozwodowego powinien być przygotowany na uiszczenie opłaty od pozwu, a jeżeli sytuacja procesowa będzie tego wymagała – pokrycie innych kosztów, … Dalej…

Przebieg sprawy rozwodowej

wpis w: Przebieg i koszty, Teksty

Przebieg sprawy rozwodowej zależy przede wszystkim od treści pozwu, a także tych żądań rozwodzących się małżonków, które zgłoszą oni już w toku postępowania. Jak wskazaliśmy już w artykułach o pozwie rozwodowym, w zależności od konkretnej sytuacji faktycznej pozew rozwodowy może … Dalej…