Koszty utrzymania mieszkania po rozwodzie

wpis w: Koszty, Przebieg i koszty, Teksty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sąd w orzeczeniu rozwiązującym związek małżeński może orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków. Jednak na zgodny wniosek stron sąd odstępuje od orzekania w tej kwestii. Wniosek taki składany jest najczęściej, gdy jeden z małżonków postanawia o dobrowolnej wyprowadzce ze wspólnego mieszkania. Jednak czy tylko małżonek pozostający w mieszkaniu jest zobowiązany do ponoszenia kosztów jego utrzymania?

Wspólność małżeńska.

Co do zasady małżonkowie posiadają wspólność majątkową małżeńską, jeżeli po zawarciu małżeństwa nie dokonali rozdzielności majątkowej. W takim przypadku, jeśli małżonkowie zakupili mieszkanie podczas trwania związku małżeńskiego, ich udziały we wspólnym mieszkaniu pozostają równe. Po ustaniu małżeństwa nadal każdy z małżonków ma prawo do swojego udziału w mieszkaniu, bez względu na to czy nadal je zajmuje. W związku z tym oboje małżonkowie powinni partycypować w kosztach utrzymania mieszkania, ale również uzyskiwać pożytki, jeżeli takowe są pobierane. Przykładowo, jeśli utrzymanie wspólnego mieszkania rodzi koszty w wysokości 1000 zł, to byli małżonkowie jako współwłaściciele lokalu powinni ponosić je wspólnie zgodnie z posiadanymi udziałami. Natomiast w chwili, gdy mieszkanie zostałoby wynajęte, pożytki otrzymywane z tego tytułu winny być również rozdzielane pomiędzy współwłaścicieli w stosunku do wielkości posiadanych przez nich udziałów. Należy mieć jednak na uwadze, że nie chodzi tutaj o wspólne ponoszenie kosztów generowanych przez zamieszkującą tam osobę np. rachunków za prąd, lecz związanych z  remontami mieszkania, jego naprawami itp.

Koszty utrzymania a zamieszkiwanie w mieszkaniu dzieci.

Często zdarza się tak, że jeden z małżonków pozostaje we wspólnym mieszkaniu wraz z dziećmi byłych małżonków co powoduje podział kosztów utrzymania na więcej osób. Jednak taka sytuacja nie zwalnia byłego współmałżonka z ponoszenia kosztów utrzymania mieszkania. Co więcej, powinien również ponosić koszty związane z wydatkami związanymi z utrzymaniem dzieci (mając na uwadze koszty utrzymania mieszkania w przeliczeniu na osobę). Jednak należy pamiętać, że jeżeli na byłego małżonka został nałożony obowiązek alimentacyjny wobec dzieci, to obejmuje on udział w kosztach utrzymania mieszkania, które przypadają na dzieci.

Podział majątku.

Sytuacja współwłasności mieszkania nie musi jednak trwać w nieskończoność, gdyż po rozwodzie strony mogą dokonać podziału majątku. Wtedy też w zależności od możliwości porozumienia się pomiędzy byłymi małżonkami nieruchomość może zostać przejęta przez jednego z nich z obowiązkiem spłaty drugiego bądź też sprzedana osobie trzeciej, a kwota sprzedaży podzielona na byłych małżonków stosownie do posiadanych udziałów.

 

Interesuje cię jakiś temat z zakresu prawa rozwodowego? Chcesz przeczytać o nim artykuł? Zostaw nam komentarz lub napisz o tym w wiadomości prywatnej, a my postaramy się opisać interesujące Cię zagadnienie.

Ilustracja: pixabay.com, by AKrebs60

Dodaj komentarz