Praworozwodowe.opole.pl to kompleks usług opracowany przez opolskich prawników na podstawie ich doświadczeń procesowych w sprawach rozwodowych. Serwis skierowany jest do osób poszukujących ogólnych informacji na temat postępowań rozwodowych, jak również osób, które rozważają skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej we własnych sprawach.

W przygotowywaniu treści znajdujących się na praworozwodowe.opole.pl, a także w świadczeniu pomocy prawnej dla naszych klientów biorą udział wyłącznie wykwalifikowani prawnicy, a wśród nich: adwokat, radca prawny, aplikanci radcowscy oraz prawnicy niezrzeszeni w korporacjach. W razie potrzeby korzystamy ze wsparcia notariuszy, komorników i tłumaczy.

Koordynatorem usług w ramach praworozwodowe.opole.pl jest radca prawny Małgorzata Sofronów-Woźniak absolwentka prawa na Uniwersytecie Opolskim, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu uprawniona do występowania przed sądami administracyjnymi i urzędami oraz przed Sądem Najwyższym.

Obsługę merytoryczną prowadzonych spraw zapewnia radca prawny Roman Jarosiński – absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu uprawniony do występowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi), jak również przed Sądem Najwyższym, a także przed urzędami i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawnicy nadzorujący każdą sprawę naszych klientów są zrzeszeni w samorządach zawodowych, dzięki czemu wiąże ich tajemnica zawodowa i zasady etyki, a podejmowane przez nich czynności zawodowe objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.