Czym jest rodzicielska władza naprzemienna?

Jednym z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego, jest rozstrzygnięcie przez sąd o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Jeszcze do niedawna zasadą było, że dziecko po rozwodzie rodziców pozostaje przy jednym z nich, a z drugim rodzicem ustalane są kontakty umożliwiające wspólne spędzanie czasu. Obecnie natomiast istnieje możliwość ustalania przez sąd władzy naprzemiennej.

Na czym polega władza rodzicielska naprzemienna?

Jest to system opieki nad dzieckiem, który pozwala na rozdzielenie jej pomiędzy dwojgiem rodziców. Polega na tym, iż w określonych, powtarzających się okresach dziecko mieszka z jednym z rodziców, a w pozostałych z drugim. Obrazując powyższe, może dojść do takiej sytuacji, iż miejsce pobytu dziecka będzie zmieniać się co dwa tygodnie. Zmiana ta została wprowadzona poprzez nowelizację ustawy prawo rodzinne oraz kodeks postępowania cywilnego. Wobec powyższego obecnie Sąd w sprawie rozdzielenia władzy rodzicielskiej może ją zrównoważyć i orzec o opiece nad dzieckiem w sposób naprzemienny. Warto zauważyć, że dotychczas sąd mógł pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom tylko na ich zgodny wniosek. Obecnie, mając na uwadze znowelizowane przepisy prawa, nawet bez pisemnego porozumienia rodziców istnieje możliwość orzeczenia przez sąd opieki naprzemiennej.

Jakie skutki niesie władza rodzicielska naprzemienna.

Orzeczenie władzy naprzemiennej z pewnością ułatwia rodzicom sprawowanie opieki nad dzieckiem oraz kontakt z nim. Brak jest w takim przypadku możliwości ograniczania kontaktów czy ich znaczącego utrudniania. Jest to również system sprawiedliwy, gdyż każdy z rodziców spędza z dzieckiem taki sam okres czasu.

Sytuacja ta może również ułatwić kwestie alimentów, gdyż każdy z rodziców przez czas sprawowania opieki nad dzieckiem będzie łożył na jego utrzymanie, wszelkie natomiast koszty ponad kwotę utrzymania mogą być rozdzielane po równo pomiędzy rodziców.

Jednak nie wszystkie skutki takiego podziału władzy rodzicielskiej mogą okazać się pozytywne. Należy mieć na uwadze, że ustalenie władzy rodzicielskiej ma przede wszystkim mieć na celu dobro dziecka. Zdania natomiast jak władza naprzemienna wpływa na dobro dziecka, w szczególności, jaki wpływ ma na jego rozwój, są podzielone. Wielu psychologów oceniających taki podział władzy rodzicielskiej wskazuje, że może prowadzić ona do negatywnych skutków związanych z rozwojem dziecka. Może powodować destabilizację życia dziecka, które zmuszone jest zmieniać swoje miejsce pobytu i otoczenia. Co może mieć odbicie w późniejszym życiu dziecka.

Należy mieć jednak na uwadze, że możliwość orzekania o władzy rodzicielskiej naprzemiennej istnieje już od prawie trzech lat, pomimo swoich zalet nadal nie jest ona często stosowana przez polskie sądy.

 

Interesuje cię jakiś temat z zakresu prawa rozwodowego? Chcesz przeczytać o nim artykuł? Zostaw nam komentarz lub napisz o tym w wiadomości prywatnej, a my postaramy się opisać interesujące Cię zagadnienie.

Ilustracja: pixabay.com, by geralt

Dodaj komentarz