Czy można zorganizować uroczystość w trakcie epidemii?

Pojawienie się SARS-Cov-2 tzw. koronawirusa zmusiło władze państwa do wprowadzenia wielu ograniczeń celem zminimalizowania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19). Ograniczenia te powodują przymusowe zmiany planów wielu obywateli. Wiele osób zastanawia się, czy może nadal zorganizować zaplanowaną uroczystość w trakcie stanu epidemii, który wprowadzony został na terenie RP na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491). Czy zatem musimy zrezygnować z organizacji ślubu, chrzcin czy urodzin?

Stan do 23 marca 2020 r.

Jeszcze do niedawna tj. do 23 marca 2020 r. pomimo wprowadzenia stanu epidemii i związanych z tym ograniczeń można było zorganizować uroczystość jak ślub czy chrzciny, bowiem zakaz gromadzeń nie dotyczył tego typu imprez. Ograniczenia w tym okresie zostały wprowadzone jedynie co do obsługi takiej uroczystości. Lokale gastronomiczne mogą wydawać jedzenie jedynie na wynos bądź dowóz. Wobec tego jedną z możliwości na zorganizowanie przyjęcia przed 24 marca 2020 r. było zamówienie do lokalu cateringu. Ograniczeniem była również liczba osób biorących udział w uroczystościach kościelnych do 50 osób. Większość Urzędów Stanu Cywilnego również wprowadzała ograniczenia co do ilości osób biorących udział w uroczystościach ślubnych.

Stan od 24 marca 2020 r.

Sytuacja w naszym kraju zmienia się jednak diametralnie i obecnie wprowadzono nowe obostrzenia. Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 522) z dnia 24 marca 2020 r., ograniczono możliwość przemieszczania się poza wyjątkami wskazanymi w rozporządzeniu. Co więcej, zabronione zostało organizowanie zgromadzeń w rozumieniu Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, a także innych zgromadzeń w tym organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju. Ograniczenia w zakresie spotkań nie dotyczą spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu. Zmienione zostały również zasady organizowania obrzędów kościelnych może brać w nich udział ograniczona ilość osób – maksymalnie pięć (nie wliczając osób prowadzących te obrzędy). Natomiast zorganizowanie w tym okresie uroczystości w restauracji czy też w innym miejscu jest niemożliwe, bowiem nowe przepisy zakazują wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Jednak nadal można spotkać się z najbliższymi. Tym samym, jeśli naprawdę bardzo zależy nam na przeprowadzeniu obrzędu w kościele i z ważnych powodów nie jesteśmy w stanie ich przenieść na inny termin, zamiast uroczystości w restauracji ten dzień możemy spędzić z najbliższymi w domu.

Należy również mieć na uwadze, że większość urzędów w tym Urzędy Stanu Cywilnego zostały zamknięte i przeprowadzenie ślubu w tych jednostkach zostało zawieszone do odwołania, USC rejestruje jedynie zgony.

Co z obrzędami pogrzebowymi?

Obostrzenia w zakresie ilości osób przebywających w kościele zostały wprowadzone do wszystkich obrzędów, również co do obrzędu pogrzebu. Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia o którym mowa powyżej, w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie może znajdować się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:

50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. oraz w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania. Natomiast od 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. w obrzędach kościelnych w tym w pogrzebach może uczestniczyć 5 osób z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny oraz osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy.

Co z uroczystościami zaplanowanymi po 11 kwietnia 2020 r.

Sytuacja zmienia się dynamicznie i na chwilę obecną nie wiadomo jak będzie ona wyglądała po okresie, na który wprowadzone zostały ograniczenia. Wiele osób odwołuje większość uroczystości jak śluby czy chrzciny, bowiem obawiają się o zdrowie osób im najbliższych. Patrząc natomiast na sytuację panującą w innych krajach, musimy liczyć się z tym, że wirus może tak szybko nie odpuścić i opanowywanie sytuacji potrwa dłużej niż zakładano, a uroczystości nadal nie będą mogły być organizowane.

Interesuje cię jakiś temat z zakresu prawa rozwodowego lub rodzinnego? Chcesz przeczytać o nim artykuł? Zostaw nam komentarz lub napisz o tym w wiadomości prywatnej, a my postaramy się opisać interesujące Cię zagadnienie.

Ilustracja: pixabay.com, by TheDigitalArtist 

Dodaj komentarz