W ramach zespołu usług praworozwodowe.opole.pl oferujemy:

 • porady i konsultacje prawne, które obejmują:

– analizę przedstawionego stanu faktycznego pod kątem zabezpieczenia interesu prawnego Klienta,

– wskazanie i omówienie przepisów prawa znajdujących zastosowanie w przedstawionym stanie faktycznym,

– rekomendacje co do dalszego postępowania dla zabezpieczenia interesu prawnego Klienta;

 • sporządzanie dokumentacji pozaprocesowej, w tym:

– małżeńskich umów majątkowych,

– umów o podział majątku wspólnego,

– umów w zakresie alimentacji,

– umów w zakresie kontaktów z dzieckiem,

– wezwań do określonego działania (np. zapłaty);

 • reprezentację przed sądami, w tym:

– sporządzanie i wnoszenie pism inicjujących postępowania sądowe (pozwy, wnioski),

– sporządzanie i wnoszenie dalszych pism procesowych (obejmujących argumentację faktyczną i prawną, wnioski dowodowe, propozycje ugodowe etc.),

– uczestnictwo w rozprawach sądowych.


W ramach zespołu usług praworozwodowe.opole.pl zajmujemy się sprawami:

 • o rozwód;
 • o separację;
 • o podział majątku wspólnego;
 • o alimenty, w tym o:

– zasądzenie alimentów,

– podwyższenie alimentów,

– obniżenie alimentów,

– uchylenie obowiązku alimentacyjnego;

 • w przedmiocie władzy rodzicielskiej,
 • w przedmiocie kontaktów z dzieckiem,
 • o ustalenie bądź zaprzeczenie macierzyństwa,
 • o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa,
 • o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • egzekucyjnymi w zakresie świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych.

Każdą sprawę naszych Klientów prowadzi adwokat lub radca prawny.

Przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej umawiamy się z Klientem co do wynagrodzenia. Umówione wynagrodzenie może obejmować prowadzenie całej sprawy bądź wykonanie niektórych tylko czynności – w zależności od potrzeb Klienta.


Dalsze informacje uzyskać można: