Akty stanu cywilnego w postępowaniu w sprawach rodzinnych

wpis w: Teksty, Warunki formalne

W sprawach rozwodowych, jak również w innych sprawach rodzinnych, zazwyczaj należy przedłożyć odpis stosownego aktu stanu cywilnego. Akty stanu cywilnego stanowią bowiem wyłączne dowody stwierdzanych w nich okoliczności. Jeżeli zatem musisz wykazać, że pozostajesz w związku małżeńskim (np. w sprawach … Dalej…