Uznanie za zmarłego jako przyczyna ustania małżeństwa

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wśród przepisów dotyczących ustania małżeństwa reguluje nie tylko instytucję rozwodu, ale także m.in. kwestię wpływu uznania jednego z małżonków za zmarłego na zawarte małżeństwo. Najogólniej rzecz ujmując, w takim przypadku przyjmuje się, że małżeństwo małżonka uznanego … Dalej…