Czynności wymagające zgody drugiego małżonka

Zawarcie związku małżeńskiego wprowadza w życie małżonków wiele zmian. Często jest to zmiana nazwiska, miejsca zamieszkania, ale również przybycie obowiązków. Jednym z takich obowiązków narzuconych przez ustawodawcę jest wspólne działanie małżonków przy niektórych czynnościach. Obowiązek ten oznacza, że małżonek dokonujący którejkolwiek czynności … Dalej…